لامپ های سنسور وسیله ای است که سودی چند وجه برای تولید کننده و مصرف کننده دارد و از طرف دیگر ضرر کمتری به طبیعت وارد می آورد. همین موضوع باعث شده است که بسیاری از ساختمان های اداری و خانگی سعی کنند از آن استفاده کنند. به هر حال وقتی قرار باشد پول برق پایین تری داشته باشیم، چرا از لامپ های سنسور استفاده نکنیم.

لامپ های سنسور، هزینه کم و آسایش بیشتر

امروز در دنیایی زندگی میکنیم که دوست داریم هر چیزی را به شکل جدید و مدرن آن تجربه کنیم. این اتفاق به قدری پیش رفته است که نیاز به مدرنیته به خودی خود تبدیل به یکی از نیازهای اساسی بشریت شده است. این  سخن به این معنی است که برخی از وسایل و امکانات ایجاد شده است که تقریبا هیچ سودی در استفاده از آن نسبت به روش های سنتی وجود ندارد و هر کدام از ما به راحتی می توانیم مثال هایی برای آن در دور و اطراف خودمان پیدا کنیم.  اما برخی دیگر امکانات حاصل نیاز انسان به بهبود یک روند می باشد. لامپ های سنسور دقیقا از این دسته می باشد.

برای پیدا کردن نیاز واقعی به لامپ های سنسور بهتر است کمی به عقب برگردیم. طبیعت در دوره های مختلف زندگی به انسان مانند تمام موجودات دیگر لطف های خود را ارزانی داشته است. یکی از این موارد را می توان نیروی الکتریسیته دانست. نیروی برق از انتقال کوچکترین اجزای طبیعت ( الکترون ها ) تولید می شود. انسان ها کم کم متوجه شدند می توانند از این این انتقال استفاده های بسیاری ببرند. نقطه عطف استفاده از برق را می توان اختراع لامپ توسط ادیسون دانست. این دانشمند نشان داد که می توان زندگی روشن تر داشته باشیم. همین روشنایی کافی بود که بشریت به برق وابسته شود. این بدین معنی بود که انسان باید می توانست برق را تولید، منتقل و از آن به درستی استفاده کند. این داستان تا سال ها بدون مشکل پیش رفت تا این که طبیعت اولین اخطارهای خود را به انسان داد و نشان داد که منابع تولید کننده برق می تواند محدودتر از چیزی باشد که فکرش را می کنیم. از این رو باید در مصرف برق مدیریتی داشته باشیم. اما این مدیریت مسلما با کم کردن کاربرها اتفاق نمی افتد. به بیان بهتر، ایجاد رفاه بیشتر و داشتن موقعیت های درمانی بالاتر کاری کرده است که نسل بشر با سرعت بیشتری رشد کند و این یعنی تعداد کاربران و مصرف کنندگان نیروهای مختلف چون برق رو به فزونی گذاشته است. از این رو به نظر تنها صرفه جویی و کم مصرف کردن می تواند پاسخ درست به مسئله حاضر باشد. اما لامپ های سنسور چگونه به این مسئله کمک می کند؟

لامپ های سنسور و مسئله کم مصرفی آن

بجز مسئله افزایش تعداد جمعیت انسان ها، نیازهای انسانی نیز رفته رفته رو به فزونی گذاشت. انسان امروزی کمترین استفاده ای که از برق می کند را روشنایی می داند. هزاران وسیله در اطراف ما وجود دارد که به این نیرو وابسته می باشد. مسئله جدید هوشمند سازی نیز به این نیازها اضافه کرده است و تا چند سال دیگر باید قبول کنیم تمام زندگی ما را نیروی برق کنترل خواهد کرد.

بنابراین ما نه می توانیم جمعیت استفاده کننده از برق را کم کنیم و نه می توانیم نیازهای خود را کاهش دهیم. بنابراین دو راه بیشتر نداریم. راه اول این که یا منابع بیشتر و جدید تری برای تولید برق پیدا کنیم یا این که مصرف را به طور کلی کاهش دهیم. اما هیچکدام از این راه ها را نمی توان به شکل عملی پیاده کرد. از این رو باید دنبال راه سوم بود.

راه سوم این است که باید نوع مصرف خود را تغییر  دهیم. نوع مصرف معنی گسترده دارد که می تواند شاخه هایی مانند زمان مصرف، وسیله مصرفی و … را در بر بگیرد. این راه توانست تا حد خوبی مسئله مصرف برق را کنترل کند. این موضوع به قدری گسترش پیدا کرد که یکی از فاکتورهای فروش شرکت ها و تولید کنندهای مختلف نیز توجه به همین مسئله شد. اما این نیز در ادامه کارایی خود را تا حد بالایی از دست داد. مسئله امروز این است که کوچکترین اتلاف انرژی توسط هر مصرف کننده وقتی در سطح کلی قرار می گیرد تبدیل به مصرفی وحشتناک می شود. از این رو سیاست امروز مصرف  اینگونه است که باید کاری کرد تا کمترین میزان انرژی نیز از بین نرود. این گونه شد که وسایل نوینی مانند انواع پنجره های UPVC  و لامپ های سنسور تولید شد.

بزرگترین لطف لامپ های لامپ های سنسور این است که کاری می کند تا نیروی انسانی را در روشن و خاموش شدن لامپ ها حذف می کند. نیروی انسانی همیشه خطا پذیر است و سیستم تولید برق دیگر نمی تواند این خطا را تحمل کند. بنابراین استفاده از لامپ های سنسور به نظر یک راه منطقی برای کاهش مصرف کلی می باشد.

لامپ های سنسور و پول برق پایین

تولید برق یکی از چالش های اصلی دولت ها می باشد. از این رو یکی از راه های کنترل مصرف برق برای آن ها افزایش قیمت برق و سایر منابع می باشد. این اتفاق مسلما به ضرر مصرف کننده می باشد. مصرف کننده دوست دارد که هزینه کمتری برای مصرف انرژی بپردازد. حال وقتی لامپ های سنسور می تواند این مصرف پایین را برای مصرف کننده داشته باشد یعنی پول برق پایین نیز برای آن به همراه دارد.

توجه داشته باشید بجز این موارد گفته شده، لامپ های سنسور هزینه ساخت پایین تری نیز دارند. این مسئله یعنی قیمت تمام شده لامپ های سنسور در برابر خدمات و کیفیتی که ارائه می دهد بسیار مناسب خواهد بود.

همانطور که میبینید لامپ های سنسور وسیله ای است که سودی چند وجه برای تولید کننده و مصرف کننده دارد و از طرف دیگر ضرر کمتری به طبیعت وارد می آورد. همین موضوع باعث شده است که بسیاری از ساختمان های اداری و خانگی سعی کنند از آن استفاده کنند. به هر حال وقتی قرار باشد پول برق پایین تری داشته باشیم، چرا از لامپ های سنسور استفاده نکنیم.